Oppussing av leilighet

Ved oppussing, innflytting og lignende må banking, drilling og annen støyende virksomhet ikke skje etter kl. 20.00 på hverdager, ikke skje etter kl. 17.00 på lørdager og overhodet ikke skje på søndager, helligdager og høytidsdager.

Ved planlagt oppussing som medfører vesentlige støyende arbeider, særlig boring og pigging i mur og betongkonstruksjoner, skal varsles naboer i samme oppgang og tilstøtende oppganger i god tid.  Varsel legges i postkassene eller henges på oppslagstavlen i oppgangen. Varsel må underskrives med kontaktinformasjon til beboer.

Ved oppussing / ombygging må man ta hensyn til blant annet følgende viktige regler:

1. Ventilasjon

Høye overskap som monteres på kjøkkenet, må ikke dekke ventilasjonskanaler / luker. I så fall må kanalen forlenges / utvides til skapfront. Eksisterende kanal mellom matskap og yttervegg må ikke benyttes til kobling av kjøkkenvifte.  Nedsenket himling må ikke dekke til ventilasjonsåpninger i yttervegger.

Det er kun tillatt å benytte avtrekksvifte med kullfilter på kjøkkenet.

2. Bærevegger

Det er ikke tillatt å lage nye åpninger eller utvide eksisterende dører i bærende vegger.

3. Akustikk / lydforhold

Endring av gulvoppbygging – for eksempel med legging av fliser i oppholdsrom, som endrer akustiske / lydmessige forhold mellom leilighetene, er ikke tillatt. Det er også viktig å vite at nedsenket himling fast montert i taket kan forverre akustikken i egen leilighet.

4. Baderom

Oppussing av badet må utføres av fagfolk med «våtromssertifikat». For mer informasjon om oppussing av bad, se her.

 

Alle planlagte oppussingsarbeider (bortsett fra vanlig vedlikehold som tapetsering, maling og liknende) skal meldes skriftlig til styret / daglig leder.

Beboer er selv ansvarlig for, før arbeider igangsettes, å undersøke om planlagte oppussingsarbeider kan gjennomføres ut fra bygningsmessige og andre forskrifter og/eller om godkjenning fra myndighetene må innhentes.

 

Se husordensreglene for mer informasjon.