Parkering

Alle leilighetene i borettslaget har enten 1 parkeringsplass ute eller 1 garasje. Det er opparbeidet ca. 20 gjesteparkeringsplasser, som kan benyttes av besøkende.

VestPark AS har all parkeringskontroll på Haugerud Borettslags område. Kontrollen skjer i tråd med husordensreglene og generalforsamlingsvedtak. Ved overtredelse skal VestPark AS ilegge kontrollavgift.

 • Det er kun tillatt å parkere i garasje eller på biloppstillingsplass, ikke på stikkveier og snuplasser. Parkeringsplassene må ikke benyttes som reparasjons- eller vaskeplass, eller som opplagsplass for avskiltede biler eller bilvrak av hensyn til bl.a. snømåking og rydding.
 • En biloppstillingsplass er beregnet kun for personbiler/MC. Alle kjøretøy skal være godt plassert mellom oppmerkede
  linjer slik at de ikke er til hinder for tilgang til biler på sidene. Biler med lengde over 5 m og biler som står utenfor oppmerkede parkeringsområder, vil bli bøtelagt. 
 • Det er ikke tillatt å parkere store eller små lastebiler på en biloppstillingsplass.
 • Parkering ved søppelbrønnene eller på gresset er ikke tillatt og medfører umiddelbar bøtelegging. Dette uavhengig av om kjøretøyet har fått utstedt parkeringstillatelse.
 • Det er tillatt med korte stopp for av og pålessing utenfor inngangene. De asfalterte områdene utenfor oppgangen kan benyttes i inntil 20 min.
 • All parkering inne på området utover 20 minutter krever parkeringslapp i vinduet. Dette gjelder uansett om det er privatbil eller firmabil.
 • Om noen parkerer uautorisert på din parkeringsplass eller andre steder på området, kan du rekvirere bøtelegging ved å kontakte VestPark AS direkte. Husk at du må identifisere deg med ID og P-kort tilhørende din P-plass.
 • Parkeringstillatelse for håndverkere, flyttebiler m.m. kan fås ved henvendelse til vaktmester.

Oversikt over parkeringsplasser på området finner du her.

Med en parkeringsplass skal det følge med 2 stk. parkeringskort. Parkeringskortet benyttes om det skulle være behov for å få bøtelagt eller tauet bort en bil som står uautorisert på din parkeringsplass. Mangler du parkeringskort til din parkeringsplass kan dette bestilles hos daglig leder. Parkeringskort koster kr. 50,- pr. stk.

For mer informasjon om parkeringskort se her.

VestPark AS kan kontaktes hele døgnet på vakttelefon: 55 60 29 00

Klage på bøtelegging gjøres direkte til VestPark AS via deres nettsider: https://vestpark.no/klage/

Savner du bilen din? Da kan du sjekke med Oslo Kranbilservice om den er tauet inn.

Parkering av MC
Det er tillat å parkere MC (motorsykkel, scooter, moped) inne på borettslaget område på oppmerkede plasser for MC. Parkering kan også skje på hellelagte plasser utenfor hovedinngangen. Parkering kan ikke skje på balkongsiden av blokkene, ved snuplasser, ved søppelstasjonene, ved trafostasjoner, ved de asfalterte plassene med hekk rundt (tidligere plasser for søppelskur) eller på gresset, dersom det ikke er merket for MC. Parkering utenfor oppmerket område vil medføre umiddelbar bøtelegging.

Ved start og stopp av MC skal slikt foregår uten sjenanse for naboer som ligger og sover. Det er ikke tillatt å vinterlagre MC inne på området i vinterhalvåret, da motorsykkel vil stå i veien får snømåking og evt. utrykningskjøretøy.

Oversikt over MC-parkering finner du under Beboerguiden.

Garasje
Har du spørsmål i forbindelse med garasjer kan du sende dette til garasjelaget via deres kontaktskjema. For mer informasjon om garasjelaget se her.

Gjesteparkering
Det er opparbeidet ca. 20 gjesteparkeringsplasser, som kan benyttes av besøkende. Gjesteparkeringen er lokalisert ved innkjøringen til borettslaget ved garasjene. Alle gjester må registreres elektronisk av de som mottar besøk. For mer informasjon om gjesteparkering se infosider.

 • Det er ikke tillatt å parkere med uniformerte biler som blant annet taxi og håndverksbiler på gjesteparkeringen eller biler registrert på beboere.

Bilkjøring
Bilkjøring inne på området skal kun skje når spesielle grunner gjør det nødvendig og da i gangfart. Stopp på snuplassene ved blokkene er kun tillatt i kort tid for nødvendig bringing og/eller henting, inntil 20 minutter. All innkjøring til blokkene mellom kl 22.00 og 07.00 er forbudt.

God bokultur er:
– at man også gjør sine gjester kjent med borettslagets bestemmelser for bilkjøring og parkering.

Leie av p-plass i Solfjellet p-hus
Solfjellet Borettslag tilbyr utleie av p-plasser i parkeringshuset til beboere i Haugerud Borettslag. For mer informasjon og priser se Solfjellet Borettslag sine websider.

 

1 PARKERINGSKONTROLL

Kontrollen skjer i tråd med husordensreglene og generalforsamlingsvedtak med det gjeldende firma borettslaget har avtale med. Ved overtredelse skal firmaet ilegge kontrollavgift. Reglene er som følger:

 1. En bil som bryter reglene, kan bli borttauet for eiers regning og risiko uten varsel. Det samme skjer om en bil parkeres slik at den er til hinder for den generelle fremkommelighet i borettslaget.
 2. Det gjennomføres parkeringskontroll jevnlig, også på natten, bl.a. for å redusere problemet med taxier og andre biler som kjører ulovlig inn til blokkene på natten, og ofte står der i lang tid med motoren på til stor sjenanse for folk som skal sove.
 3. Alle biler som benyttes til kontroll, skal være merket med logo for det gjeldene firma borettslaget har avtale med, og kontrollørene skal bære uniform.
 4. Det tas bilde med kamera av biler både ved første gangs observasjon og ved ileggelse av avgift, slik at kontrollavgifter skal kunne dokumenteres ved klagesaker.
 5. Klage på ilagt kontrollavgift skal alltid skje til det gjeldende firma borettslaget har avtale med – ikke til styret. Kun begrunnede klager på klagebehandlingen kan i ettertid tas opp med styret/daglig leder.

2 GJESTEPARKERING I HAUGERUD BORETTSLAG.

Det er kun gjester som kan bruke gjesteparkeringen, den er ikke til bruk for beboernes egne biler. Det er forbudt å parkere taxi og håndverksbiler på gjesteparkeringen. Gjesteparkering kan kun skje i inntil 3 døgn av gangen, uavhengig av om bilen er flyttet/benyttet eller ikke disse 3 dagene. Dette på bakgrunn av det begrensede antallet plasser vi har til rådighet.

Biler som benytter gjesteparkeringen, blir sjekket og logget. Overtredelse av 3-døgns regelen eller parkering av bil som tilhører personer med bopel i borettslaget, gir kontrollavgift.


3 HUSORDENSREGLENE SIER OM BILKJØRING OG PARKERING:

Bilkjøring inne på området skal kun skje når spesielle grunner gjør det nødvendig og da i gangfart. Stopp på snuplassene ved blokkene er kun tillatt i kort tid for nødvendig levering og/eller henting i inntil 20 minutter. Parkering ved søppelbrønnene eller på gresset er ikke tillatt og medfører umiddelbar bøtelegging. Dette uavhengig av om kjøretøyet har fått utstedt parkeringstillatelse.

All innkjøring til blokkene mellom kl. 22.00 og 07.00 er forbudt.

Det er kun tillatt å parkere i garasje eller på biloppstillingsplass, ikke på stikkveier og snuplasser. Parkeringsplassene må ikke benyttes som reparasjons- eller vaskeplass, eller som opplagsplass for avskiltede biler eller bilvrak av hensyn til bl.a. snømåking og rydding.

En biloppstillingsplass er beregnet kun for personbiler/MC. Alle kjøretøy skal være godt plassert mellom oppmerkede linjer slik at de ikke er til hinder for tilgang til biler på sidene. Biler som står utenfor oppmerkede parkeringsområder, vil bli bøtelagt. Står man også til hinder for annen parkering eller kjøring, kan man også risikere å bli tauet bort. Det er ikke tillatt å parkere store eller små lastebiler på en bil­oppstillingsplass.

Det er tillat å parkere MC (motorsykkel, scooter, moped) inne på borettslaget område forutsatt at man ikke står til hinder for annen kjøring eller utrykningskjøretøy. Parkering kan skje på asfalterte eller hellelagte plasser utenfor hovedinngangen eller ved de asfalterte plassene med hekk rundt (tidligere plasser for søppelskur). Parkering kan ikke skje på balkongsiden av blokkene, ved snuplasser, ved søppelstasjonene, ved trafostasjoner eller på gresset. Dette vil medføre umiddelbar bøtelegging.

Ved start og stopp av MC skal slikt foregår uten sjenanse for naboer som ligger og sover. Det er ikke tillatt å vinterlagre MC inne på området i vinterhalvåret slik at den står i veien får snømåking eller utrykningskjøretøy.

Det gjennomføres regelmessig parkeringskontroll i borettslaget av firmaet borettslaget til enhver tid har avtale med. Firmaet har rett til ileggelse av kontrollavgift for overtredelse av bestemmelsene. Der det er nødvendig kan det også rekvireres borttauing av kjøretøyet.

God bokultur er:

at man også gjør sine gjester kjent med borettslagets bestemmelser for bilkjøring og parkering.