Parkering

Alle leilighetene i borettslaget har enten 1 parkeringsplass ute eller 1 garasje. Det er opparbeidet ca. 20 gjesteparkeringsplasser, som kan benyttes av besøkende.

VestPark AS har all parkeringskontroll på Haugerud Borettslags område. Kontrollen skjer i tråd med husordensreglene og generalforsamlingsvedtak. Ved overtredelse skal VestPark AS ilegge kontrollavgift.

  • Det er kun tillatt å parkere i garasje eller på biloppstillingsplass, ikke på stikkveier og snuplasser. Parkeringsplassene må ikke benyttes som reparasjons- eller vaskeplass, eller som opplagsplass for avskiltede biler eller bilvrak av hensyn til bl.a. snømåking og rydding.
  • Det er ikke tillatt å parkere med uniformerte biler som blant annet taxi og håndverksbiler på gjesteparkeringen eller biler registrert på beboere.
  • Parkering ved søppelbrønnene eller på gresset er ikke tillatt og medfører umiddelbar bøtelegging. Dette uavhengig av om kjøretøyet har fått utstedt parkeringstillatelse.
  • Det er tillatt med korte stopp for av og pålessing utenfor inngangene. De asfalterte områdene utenfor oppgangen kan benyttes i inntil 20 min.
  • All parkering inne på området utover 20 minutter krever parkeringslapp i vinduet. Dette gjelder uansett om det er privatbil eller firmabil.
  • Om noen parkerer uautorisert på din parkeringsplass eller andre steder på området, kan du rekvirere bøtelegging ved å kontakte VestPark AS direkte. Husk at du må identifisere deg med ID og P-kort tilhørende din P-plass.
  • Parkeringstillatelse for håndverkere, flyttebiler m.m. kan fås ved henvendelse til vaktmester.

Oversikt over parkeringsplasser på området finner du her.

Oversikt over parkeringsbestemmelser finner du her.

Med en parkeringsplass skal det følge med 2 stk. parkeringskort. Parkeringskortet benyttes om det skulle være behov for å få bøtelagt eller tauet bort en bil som står uautorisert på din parkeringsplass.

For mer informasjon om parkeringskort se her.

VestPark AS kan kontaktes hele døgnet på vakttelefon: 55 60 29 00

Klage på bøtelegging gjøres direkte til VestPark AS via deres nettsider: https://vestpark.no/klage/

 

Garasje
Garasjelaget har kontordag den første torsdagen hver måned. Har du spørsmål i forbindelse med garasjer kan du sende dette til garasjelaget via deres kontaktskjema, evt. ringe i garasjelagets kontortid. For mer informasjon om garasjelaget se her.

Bilkjøring
Bilkjøring inne på området skal kun skje når spesielle grunner gjør det nødvendig og da i gangfart. Stopp på snuplassene ved blokkene er kun tillatt i kort tid for nødvendig bringing og/eller henting, inntil 20 minutter. All innkjøring til blokkene mellom kl 22.00 og 07.00 er forbudt.

God bokultur er:
– at man også gjør sine gjester kjent med borettslagets bestemmelser for bilkjøring og parkering.

Leie av p-plass i Solfjellet p-hus
Solfjellet Borettslag tilbyr utleie av p-plasser i parkeringshuset til beboere i Haugerud Borettslag. For mer informasjon og priser se Solfjellet Borettslag sine websider.