Skilt til ringeklokke ute

Bestille skilt til ringeklokken

Har du behov for skilt til ditt ringetablå ute, bestilles dette på skjemaet nedenfor. Skiltet er gratis og vil bli byttet ut av vaktmester så snart det er ferdig laget.

Skilt-ringeklokke