Problemer med varmen i leilighetene

8. november 2022
Flere har en stund hatt problemer med varmen i sin leilighet. Vi har forsøkt å justere varmen på anlegget en periode uten at dette har gitt noe resultat på vår del av systemet.

Vi har i dag vært i kontakt med Fortum da vi oppdaget at det var for lav temperatur på vannet som ble levert derfra. Temperaturen skal nå være justert opp fra Fortum og vi forventer at varmen vil øke i leilighetene i løpet av noen dager.

Nyheter