Protokoll fra generalforsamlingen

2. juni 2021
Da er årets generalforsmalingen over og det var 115 stemmeberettiget som deltok. Det var mange saker på agendaen og mye å ta stilling til. Nedenfor finner du en liten oppsummering av de viktigste sakene.

Protokollen fra årets generalforsamling finner du på https://vibbo.no/haugerud. Her finner du også oppdaterte husordensregler og vedtekter.

Styret i Haugerud Borettslag består av 5 medlemmer samt varamedlemmer. Varamedlemmer har møte og talerett på alle styremøter. Etter generalforsamling består dagens styre av følgende personer: 

Leder: Jon-Erik Berger

Nestleder: Agata Al-Saadi

Styremedlemmer: Tom Erik Trondsen, May Liss Urang og Femi Baftii

Varamedlemmer: Sahar Azari, Hedda Fredly, Linda Aasen og Mohammed Usman Ali

Innmeldte saker

TV og Bredbånd – Altiboxs fikk overveldende flertall og gikk av med seieren i å bli vår nye leverandør av TV og bredbåndssignaler. Styret setter i gang arbeidet i løpet av kort tid og planen er at alle skal være over på ny løsning mellom 1. og 15. oktober.

Reduksjon av containerdager – Denne saken ble godkjent og containerdager reduseres til 3 ganger i året. Fortrinnsvis i januar, mai og september.

Parkeringskort – Denne saken ble nedstemt så da fortsetter vi med dagens ordning.

Oppussing av bad – Denne saken ble nedstemt så da fortsetter vi med dagens ordning.

Salg av tjenesteleilighet – Denne saken ble godkjent og leilighet vil bli solgt. Dog tar styret med seg alle kommentarer på saken om oppussing og vil gjøre en ny vurdering der.

Nyheter