Ruter etablerer pausebrakke

19. september 2023
Ruter skal etablere en pausebrakke for bussjåfører i Tvetenveien. Plassering vil være på baksiden av garasjerekken ca. bak traktorslusen.

For å få vann og strøm til pausebrakken må det graves inn på vår tomt til vannkum og trafo v/Haugerudvn. 50. Vi er lovet at gravearbeidene ikke skal være til vesentlig sjenanse, men må nok regne med at utfordringer kan oppstå da det skal graves foran garasjerekkene.

Oppstart vil skje i løpet av høsten 2023.

Nyheter