Skadedyr og skader på eiendom

Haugerud Borettslag har fra tid til annen besøk av skadedyr som ikke er ønskelig. Dette kommer som regel av at man er på reise til utlandet og får med seg uønsket skadedyr hjem i kofferten.

Skadedyr

Haugerud Borettslag har avtale med skadedyrfirma som kontrollerer utearealene. Ute er vi spesielt opptatt av rotter. Og rotter får vi som regel på besøk når beboere legger ut mat i beste mening for å fore fuglene.

Vi må sterkt henstille til at man ikke kaster mat ut av vinduet i leilighetene. Det henstilles også til at man ikke mater fuglene fra balkongene eller generelt på området da dette ofte blir til festmåltid som igjen tiltrekker seg andre skadedyr som blant annet rotter. Og vi ønsker ikke at rotter skal trekke inn i blokkene på grunn av mating utendørs.

Om mating av fugler medfører skade på borettslaget eiendom, kan beboere som legger ut mat bli erstatningsansvarlige.

Så vennligst ikke mat rottene!

Andre skadedyr er de små som usett følger med oss hjem i kofferten når vi har vært ute å reist. Dersom du oppdager kakerlakker, veggdyr eller andre skadedyr, ber vi om at vaktmester kontaktes snarest via kontaktskjema. Dette for å begrense skadeomfanget og hindre spredning til naboer.

 

Skader på borettslaget eiendom

Når skader på borettslaget eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person, vil vedkommende eller dennes foresatte bli gjort økonomisk ansvarlig etter Lov om erstatningsplikt av 2. desember 1969.
Skader kan eksempelvis defineres som hærverk i form av tagging, knuste vinduer, ødelagte postkasser og ringetablåer m.m.