Sko og rot i oppganger, fellesrom m.m.

26. oktober 2022
Etter HMS runde i alle blokker ser vi at det fortsatt er mange beboere som fyller opp med sko og annet rot/søppel utenfor sin inngangsdør, under kjellertrapp, i fellesrom og i kjellerganger.

Fellesrom fylles opp selv om de blir ryddet. Vi vil fortløpende kaste dekk m.m. som ikke er tillatt å plassere i fellesrom.

Vi minner om at vi må holde rømningsveier frie igjennom hele trappeoppgangen. Det betyr at det ikke er tillatt å plassere ting på utsiden som andre beboere kan snuble i om man plutselig må evakuere.

Vi gjør også oppmerksom på at din ytterdør må slå innover i leiligheten og ikke utover i oppgangen. Er din dør montert feil, må du sørge for at den blir montert riktig.

Nyheter