Tomme bokser med lystgass

6. mars 2022
I senere tid har vi funnet flere tomme bokser med lystgass i borettslaget. Både i de oransje søppelbøttene, men også slengt rundt på området. Dette gjør oss bekymret.

Gassen brukes til rus ved å sprøytes inn i ballong for igjen og suges ut. Det man får i seg er N2O, eller lystgass. Men hvorfor er egentlig lystgass så farlig, og hva skjer i kroppen og hjernen når man inhalerer gassen? Man får en effekt som ved en liten dose opium eller morfin. Lystgass øker aktiviteten til dynorfin, som er hjernens egen opium.
Når rusen er over, har det én akutt effekt: Man blir faktisk litt kvalt. Når man trekker pusten, får man oksygen til kroppen og hjernen, men når man inhalerer ren lystgass, puster man ikke inn noe oksygen. Hver gang man fyller lungene med en gass som ikke inneholder oksygen, så betyr det at man blir litt kvalt. Det skaper en kvelning som man merker. Fordi man fortsatt trekker pusten, vil ikke kroppen sende faresignaler til hjernen om at den mangler oksygen.
Hjernen er svært følsom overfor mangel på oksygen, og kan innen få minutter uten oksygentilførsel få permanente skader. Lystgassen kan erstatte oksygenet i lungene, og det kan medføre bevisstløshet, kvelning og i verste fall død. Det er særlig farlig om man inhalerer ren lystgass og/eller holder pusten etter at man har pustet inn gassen.

Borettslaget har vært i kontakt med politiet, Securitas som patruljerer området samt moskeene i nærområde. I tillegg vil vi varsle skolen.

Vi ber foreldre med ungdom i huset være spesielt oppmerksomme på dette og snakket med barna om faren!

Nyheter