Uteområder og dugnad

Haugerud Borettslag har store grøntområder mellom blokkene. Disse vedlikeholdes av et gartnerfirma og er av stor, positiv betydning for bomiljøet.

Plener
Småplenene ved inngangene er ikke bruksplener. De større bruksplenene og andre beplantninger må behandles fornuftig. Foreldre må påse at ingen plener ødelegges av for konsentrert lek.

Sykling på plenene er forbudt, og i det minste voksne beboere bør avstå fra å lage snarveier over plenene. Bruksplenene må skånes maksimalt når de er oppbløtte, særlig vår og høst.

Bilkjøring og parkering på plenene er ikke tillatt.

Ballspill
Ballspill skal ikke forekomme etter kl. 21.00 på borettslagets område. Ballspill er ikke tillatt på plener og stikkveier, men styret har fullmakt til å oppheve forbudet i perioder på steder ballspill ikke er for sjenerende.

Lekeplass
Sommer 2016 ble det etablert en ny stor lekeplass mellom blokkene nedenfor flaggstanga.
Støyende lek bør ikke forekomme etter kl. 21.00 på lekeplassen. Dette for å hensynta beboere som bor ved siden av lekeplassen.

Aktivitetesplass for voksne
I 2018 ble det etablert en aktivitetsplass for voksen mellom blokk 7 og 11 (Haugerudveien 42 og Haugerudveien 70) bestående av 6 treningsapparater samt et bordtennisbord. Støyende aktivitet bør ikke forekomme etter kl. 21.00 på aktivitetesplassen. Dette for å hensynta beboere som bor ved siden av aktivitetsplassen.

Dugnad
Det arrangeres dugnad hver vår før 17. mai. Vi oppfordrer alle beboere til å delta på dugnaden. Det blir informert om dugnaden i god tid.
Om forholdene tillater det, så vil det også arrangeres dignad på høsten for å få opp løvet fra trærne.

Vedlikehold av uteområdet sommer
Vaktmester har ansvar for skjøtsel av blomster, hekker, busker og trær, sprøyting mot ugress med mer.

I tillegg har borettslaget en avtale om klipping av plener i sommerhalvåret med et eksternt firma.

Vedlikehold av uteområdet vinter

Snørydding og strøing i vinterhalvåret utføres av eksternt firma.

Det er eier av parkeringsplassen som er ansvarlig for å holde parkeringsplassen fri for snø samt strø på sin plass. Borettslaget får ikke måket snø eller strødd under bilene der det er behov.
Det er satt ut strøkasse med grus øverst på parkeringsplassen i Stjernemyrveien som kan disponeres av beboere som parkere der.
Borettslaget er ansvarlig for snømåking og strøing av selve kjøreveien inn og ut av parkeringsplassene. Er det mulig å måke parkeringsplasser, så vil dette bli gjort dersom måkebilen kommer til uten å gjøre skade på parkerte biler.

Garasjeeier plikter å rydde unna snø foran egen port. Snøen må skyfles minst 1 meter ut fra garasjeporten slik at måkebilen ikke risikerer å gjøre skade på garasjeanlegget.

Grillplasser
Utenfor hver blokk er det opparbeidet en grillplass med benker og bord. Vi ber om at engangsgriller plasseres på bakken og ikke på bordene under bruk.

Vennligst rydd opp etter deg når du er ferdig å benytte grillplassen!

Se husordensreglene for mer informasjon.