Uteområder og dugnad

Haugerud Borettslag har store grøntområder mellom blokkene. Disse vedlikeholdes av et gartnerfirma og er av stor, positiv betydning for bomiljøet.

Plener
Småplenene ved inngangene er ikke bruksplener. De større bruksplenene og andre beplantninger må behandles fornuftig. Foreldre må påse at ingen plener ødelegges av for konsentrert lek.

Sykling på plenene er forbudt, og i det minste voksne beboere bør avstå fra å lage snarveier over plenene. Bruksplenene må skånes maksimalt når de er oppbløtte, særlig vår og høst.

Bilkjøring og parkering på plenene er ikke tillatt.

Ballspill
Ballspill skal ikke forekomme etter kl. 21.00 på borettslagets område. Ballspill er ikke tillatt på plener og stikkveier, men styret har fullmakt til å oppheve forbudet i perioder på steder ballspill ikke er for sjenerende.

Lekeplass
Sommer 2016 ble det etablert en ny stor lekeplass mellom blokkene nedenfor flaggstanga.
Støyende lek bør ikke forekomme etter kl. 21.00 på lekeplassen. Dette for å hensynta beboere som bor ved siden av lekeplassen.

Aktivitetesplass for voksne
I 2018 ble det etablert en aktivitetsplass for voksen mellom blokk 7 og 11 (Haugerudveien 42 og Haugerudveien 70) bestående av 6 treningsapparater samt et bordtennisbord. Støyende aktivitet bør ikke forekomme etter kl. 21.00 på aktivitetesplassen. Dette for å hensynta beboere som bor ved siden av aktivitetsplassen.

Dugnad
Det arrangeres dugnad hver vår før 17. mai. Vi oppfordrer alle beboere til å delta på dugnaden. Det blir informert om dugnaden i god tid.
Om forholdene tillater det, så vil det også arrangeres dignad på høsten for å få opp løvet fra trærne.

Vedlikehold av uteområdet
Borettslaget har hatt avtale om skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegget med eksternt firma. Firmaet har ansvar for skjøtsel av blomster, hekker, busker og trær, sprøyting mot ugress med mer.

I tillegg har borettslaget en avtale om klipping av plener i sommerhalvåret og snørydding/strøing i vinterhalvåret med et annet firma.

Grillplasser
Utenfor hver blokk er det opparbeidet en grillplass med benker og bord. Vi ber om at engangsgriller plasseres på bakken og ikke på bordene under bruk.

Vennligst rydd opp etter deg når du er ferdig å benytte grillplassen!

Se husordensreglene for mer informasjon.