Utleie av egen bolig

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Ulovlig bruksoverlating kan føre til salgspålegg.

Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon 22 86 55 00 eller e-post eierskifte@obos.no.