Varsel om generalforsamling

27. januar 2021

Ordinær generalforsamling planlegges avholdt 26. mai 2021. Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. mars 2021.

Forslag sendes pr. e-post til kontor@haugerudborettslag.no eller legges i styrets postkasse utenfor Haugerudveien 22 i underetasjen.

Til behandling foreligger:
1. Konstituering
2. Årsrapport og regnskap for 2020
3. Godtgjørelser
4. Innkomne forslag
5. Valg av tillitsvalgte

Dersom forholdene rundt Covid19 ikke tillater at vi avholder generalforsamling med personlig oppmøte, vil generalforsamling bli gjennomført via Vibbo.no som i 2020