Vinteren er på tur

1. desember 2021
Vinteren er på tur og det er på tide å klargjøre for snømåking. Det betyr at vi har satt opp brøytestikker ved fartsdumper slik at disse ikke blir ødelagt ved snømåking.

Alle sykler som står ute må fjernes innen 15. desember slik at de ikke er til hinder for snømåking. Sykler rengjøres, merkes med navn og settes inn i kjellerrom (bomberom). Alternativt kan de plasseres i tørkebåsen. Sykler skal ikke parkeres under trappen. Sykler som ikke er tatt inn innen fristen, vil bli fjernet/kastet!
Borettslaget fraskriver seg alt ansvar for ødelagte sykler forårsaket av snømåking om disse parkeres ute i løpet av vinter.

Nyheter