Ytterdør leilighet

Det er fortsatt flere leiligheter som har de gamle ytterdørene inn i leiligheten fra borettslaget var nytt. Disse dørene tilfredsstiller ikke nåværende krav til brannforskriften om borettslaget hadde blitt bygget i dag, og det anbefales at den enkelte beboere med gammel dør vurderer bytte av sin ytterdør.

Med gammel dør menes dører eldre enn 20 år. Bytte av ytterdør i leiligheten har flere fordeler. Man får blant annet mindre støy fra oppgangen inn i leiligheten og nye dører er laget i henhold til gjeldende brannkrav. Vurderer du å bytte ytterdør til din leilighet, da må du tenke på følgende:

  • Døren må støtte brannkrav B30/EI30.
  • Døren bør ha lydisolasjon på minimum 35-45 dB. Høyere dB gir selvfølgelig mindre lyd igjennom døren.
  • Døren må slå innover i leiligheten.
  • Døren skal ha borettslaget godkjente fargestandard – Alpi Mahogni eller tilsvarende.
  • Godkjent type dør er NORDIC B30/35DB ALPI MAHOGNY eller tilsvarende
  • Dør kan bestilles hos www.ligaard.net.
  • Husk å ta riktig mål av døren før du bestiller.
  • Husk å sjekke om dørhåndtak og låsekasse følger med dør når du bestiller.

Borettslagets snekker kan også bistå med både bestilling og montering av ny ytterdør. Ta kontakt for uforpliktende tilbud:

Frank Petersen – Snekker

Telefon: 404 64 125
E-post: frankpetersen2014@gmail.com

NORDIC B30/35DB ALPI MAHOGNY