Aktiv sommer med Haugerud IF

15. juni 2021
Haugerud IF inviterer til en ny aktiv sommer på Haugerud og Trosterud. Alle dagene i skoleferien 2021 blir det aktiviteter for barn og ungdom, men også for voksne og for hele familien.

Alt skjer her i nærmiljøet, rundt idrettsparken på Haugerud og det er åpent for alle. Alle aktiviteter er gratis. Du kan låne utstyret som trengs. Kom i vanlig lett treningstøy. Klær etter vær på uteaktivitetene.
Noen aktiviteter krever påmelding, andre ikke. På Haugerud IF sin hjemmeside kan du se aktivitetstilbudet fra dag til dag gjennom hele sommeren, fra mandag 21. juni til og med søndag 15. august som er siste dag i skoleferien: www.haugerudif.no/sommeren2021

Camp Haugerud arrangeres fra 26.06.2021 – 27.06.2021. Dette er en overnatting for 1-4 klasse som skal foregå i Haugerudparken. Det er hentet inn tillatelse fra bydelen om å ha overnatting der, og denne er godkjent.

Det kan være aktivitet og støy fra parken ganske sent i forbindelse med overnatting. Men, dette er aktivitet for de minste, så det vil være minimalt med støy på natten.

Det er også engasjert to vakter som vil være i og rundt parken på natterstid, slik at man sikrer at arrangementet vil gjennomføres i tråd med det som er planlagt.

Skulle det være noe spørsmål rundt arrangementet Camp Haugerud, så kan man ta kontakt med daglig leder i Haugerud IF, Thor Olav Delgado-Rodriguez

Nyheter