Daglig leder – Driftskontor

Driftskontoret betjenes av daglig leder Erik Braathen. Daglig leder har som oppgave å følge opp borettslaget administrativt. Dette innebærer blant annet oppfølging av økonomi, besvare generelle spørsmål og henvendelser til borettslaget fra eksterne aktører.

Besvare henvendelser fra beboere om husordensregler, vedtekter, dyrehold, kjøp og salg av leilighet, bytte av parkeringsplasser m.m. samt håndtere klager som kommer inn på forskjellige områder fra og om beboere.

Daglig leder følger opp styrets arbeid og deltar på styremøter samt formidler arbeidsoppgaver og informasjon til vaktmester. Daglig leder bistår ved den årlige generalforsamlingen. Daglig leder besvarer borettslaget e-post og telefon i kontortiden.

Vår daglig leder er å treffe på driftskontoret i underetasjen i Haugerudveien 22. Kontoret består av både driftskontor og vaktmesterkontor (sistnevnte også med inngang fra Haugerudv. 20). Driftskontoret fungerer som et bra redskap for borettslagets tillitsvalgte og beboere.

Daglig leder kan kontaktes på skjemaet nedenfor:

 

Telefontid:     Hver tirsdag fra kl 12.00 – 15.00.

Telefon:          918 68 921

Besøkstid:      Annenhver tirsdag fra kl 13.00 – 15.00. (gjelder oddetallsuker, 1,3,5, osv.)

Henvendelse til daglig leder, driftskontoret
Driftskontoret
Henvendelsen gjelder:
Velg fra menyen
Jeg ønsker

Maximum file size: 2.1MB

Maximum file size: 2.1MB