Arbeid på det elektriske anlegget i garasje 1-98

17. januar 2023
Mandag 23. januar fra kl. 08.15 får vi besøk av elektriker. Vi har en jordfeil eller kortslutning i garasjerekke 1-98. Dette medfører at flere garasjer mangler strøm.

Elektriker trenger tilgang til alle garasjer mellom kl. 08.15 og 16.00 for feilsøking og kontroll av anlegget. For dere med portåpner, så må denne leveres til vaktmester før elektriker kommer. Merk portåpner med navn og garasjenummer. Portåpner kan legges i konvolutt i postkassen utenfor vaktmesterkontoret i Haugerudveien 20.
Har du stor bil, så bør denne fjernes fra garasjen. Elektriker trenger plass til å komme frem å jobbe/feilsøke ved bakveggen i garasjen der stikkontakt, ladestasjon og måler står plassert. Det må være ryddet rundt det elektriske anlegget.

Har du behov for parkeringskort i forbindelse med dette, gi beskjed til vaktmester. Parkering kan da skje inne på den store ballplassen på området og på gjesteparkeringen denne dagen fra kl. 07.00 – 18.00

Nyheter