Arbeid på det elektriske anlegget i garasjene

14. august 2023
Tirsdag 22. august kl. 8.30 starter arbeid med det elektriske anlegget på garasjene 99 – 206. I forbindelse med arbeidet trenger elektrikerne tilgang til alle garasjene. Har du portåpner må denne leveres til vaktmester på forhånd.

Portåpner leveres i lukket konvolutt/SIP-pose og merkes med garasjenummer, navn og mobilnummer. Har du ikke portåpner trenger du ikke å levere nøkkel. Har du bil stående i garasjen den dagen, må bil parkeres slik at elektriker kommer til stikkontakt og måler. Har du hyller på endeveggen, må det være tilgang til stikkontakt og måler.

Arbeid som skal utføres er feilsøking på anlegget, kartlegging av kurser og bytte av alle sikringer til nye jordfeilautomater. Strømmen vil bli tatt i alle garasjene mens arbeidet pågår. Det betyr at biler i garasjer med portåpner må tas ut før kl. 8.30. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av dagen.
Har du spørsmål angående arbeidet kan du ta kontakt med Haugerud Garasjelag – Haugerud borettslag

Nyheter