Arbeider med varmeanlegget

9. desember 2021
I uke 50 og 51 vil det pågå arbeider i varmeanlegget i noen av blokkene. Det vil være en periode på noen timer en av dagene hvor det ikke er full varme i radiatoranlegget.

Varmtvann vil fungere som normalt. Vi beklager ulemper dette måtte medføre og skal utføre arbeidene så raskt det lar seg gjøre.

I uke 50 vil arbeidet vil skje i langblokkenen (11-13-15-17). De berørte blokker vil bli varslet med oppslag i oppganger og med e-post fra leverandøren.

I uke 51 vil arbeidet vil skje i kortblokkenen (7, 8, 9, 10-12-14-16) Haugerudveien 38 – 60 og Stjernemyrveien 2-6, 18-22, 34-38. De berørte blokker vil bli varslet med oppslag i oppganger og med e-post fra leverandøren.

De resterende blokker vil bli tatt på nyåret. Tidspunkt vil vi komme tilbake til.

Ved spørsmål, kontakt Halvor Langkaas, prosjektleder, mobil 9175 75 14, e-post: halvor@draape.no

Nyheter