Avtaler med håndverkere og leverandører

17. august 2022
Vi har fått noen tilbakemeldinger i sommer på at enkelte beboere opplever å ha blitt kontaktet av diverse leverandører, og i alle tilfeller så orienterer leverandør om at de har gjort en avtale med styret. Det kan være folk som går rundt og ringer på dørene, og informasjon som blir delt ut i postkassene.

Borettslagets styre gjør ingen avtaler med håndverkere eller andre leverandører av tjenester som beboere kan ha nytte av uten å orientere om dette. Orientering om inngåtte avtaler vil ligge som nyheter eller under Beboerguiden på nettsiden, og omdeles i Info fra styret i postkassene.

Ringer noen på din dør og påstår at de har en avtale med borettslaget, sjekk ut med daglig leder eller vaktmester før du evt. handler om du ikke finner noe info om dette på nettsiden.

I dag har borettslaget avtale med håndverkere som beboere kan benytte seg av. I tillegg har vi avtale med diverse leverandører for bistand til dørtelefon, problemer med innglassing på balkonger, bestilling av postkasseskilt m.m. Der det er behov for tjenester fra en av våre samarbeidspartnere, kan vaktmester bistå med hjelp til dette.

Nyheter