Ekstraordinær generalforsamling og beboermøte

3. november 2021
Varsel om ekstraordinær generalforsamling tirsdag 30. november 2021 kl. 19.00 i samlingssalen på Trosterud skole.

Til behandling foreligger:

1. Konstituering
A) valg av møteleder
B) opptak av de stemmeberettigede
C) valg av referent og minst én andelseier som protokollvitne
D) godkjenning av møteinnkallingen

2. Forslag om individuell måling av forbruk varmtvann
Styret foreslår at det innføres individuell måling av forbruk varmtvann, men ikke radiatorvarme.

3. Forslag om salg av Haugerud varmesentral AS
Styret foreslår at eiendommen Haugerud varmesentral står på selges inkl. selve varmesentralen.

Innkalling med sakspapirer vil bli omdelt i postkassene.

Beboermøte

Styret ønsker å innkalle til et lite beboermøte rett etter den ekstraordinære generalforsamlingen. Her ønsker vi blant annet å snakke litt om:

  • Problemer med varmt vann/blandebatterier
  • SD anlegg
  • Styret vil orientere om pågående oppgaver vi holde på med i borettslaget
  • Her vil det også bli mulighet for å ta opp stort og smått

Er det spesielle saker du ønsker vi skal sette fokus på i beboermøtet, kan dette sendes inn til daglig leder på forhånd.

Nyheter