Forretningsfører

OBOS er borettslagets forretningsfører. Borettslaget har avtale om utvidet forretningsførsel med en ordning for daglig leder.

 

OBOS postadresse:

Postboks 6666

St Olavs plass

0129 Oslo

 

Telefon: 22 86 56 00 (sentralbord) eller 22 86 56 63 (forvaltningsavdelingen)

E-post: forvaltningsavdelingen@obos.no