Forsinkelse på leveranse av TV og bredbånd

16. september 2021
Da har vi litt oppdatert status på leveransen av TV og bredbånd, og kan nå orientere om at det blir noen forsinkelser. Prosjektet er foreløpig forsinket som følge av at søknad til Bymiljøetaten om tilførsel inn på området ikke er ferdig behandlet.

Bymiljøetaten må sjekke ut asfalteringsplan til kommunen før de evt. kan gi sin tillatelse til leverandøren om å grave seg over Haugerudveien og inn i Hellerudveien for tilkobling til signaler. Det vil bli vurdert alternative løsninger om ikke gravetillatelse gis.

Leverandøren er i god rute med de andre oppgavene og har strukket alle abonnent kabler og skjøtet mot stamnett der det er ferdig gravd. Alt ligger nå til rette for å koble til leiligheter forløpende.

Det tas sikte på å begynne med installasjoner i leilighetene i uke 43 med avslutning i uke 47/48. Det vil tas to oppganger pr. dag i installasjonsfasen, og alle beboere må være hjemme på installasjonsdagen slik at montøren kommer inn i leiligheten. Evt. kan nøkkel leveres til vaktmester.

Installasjonsplan m.m. kommer så snart gravetillatelse for tilkobling til signaler er gitt.

 

Avtalen med Telenor er foreløpig forlenget ut året. Vi har fortsatt krav på support i denne perioden, og skulle noe utstyr bli ødelagt i denne perioden skal man kunne få nytt. Tar du kontakt med Telenor support og blir nektet hjelp ber vi om at du sender en skriftlig henvendelse til daglig leder ved å benytte kontaktskjema. Når skjema fylles ut er det viktig at du informerer om når du henvendte deg til Telenor, hva problemet er og hvorfor du ikke fikk hjelp.

 

Nyheter