Fyringskostnadene går oppover

21. februar 2021

Gammel varmestyring fungerer ikke på det nye anlegget etter overgang til fjernvarme, og dette innebærer varmere rør og radiatorer som igjen gir varmere leiligheter.

Vi ser allerede nå at energikostnadene øker kraftig, derfor er det viktig at vi alle sammen ikke sløser bort energien ved og lufte den rett ut.

Vi anmoder om at alle setter termostater på alle radiatorer på 3 og ikke holde vinduer/balkongdører åpne!

Skal du lufte, husk å slå ned varmen på radiatorene.