Generalforsamling

28. januar 2022
Haugerud Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling onsdag 1. juni 2022. Vi har denne gangen leid Haugerud kirke som er det største lokalet vi kan få leie i vårt nærområde.

Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 1. mars 2022.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over
  • vi ber om at forslaget er maskinskrevet

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Saker kan sendes på e-post til kontor@haugerudborettslag.no eller legges i postkassene utenfor Haugerudveien 22.

Nyheter