Graving langs garasjene

17. oktober 2023
I forbindelse med etablering av pausebrakker for Ruter lang Tvetenveien planlegges start på gravearbeider inne på borettslagets tomt denne uken. Det skal etablere forbindelse med vannkum og trafo v/Haugerudvn. 50.

Det er etablert arbeidsbrakke for arbeidere på plenen nedenfor Haugerudveien 38-42 ved stikkveien.

Det skal graves langs garasjerekke 99 – 107 samt garasjerekke 161 – 170 og 171 – 179. Gravearbeidet vil også påvirke alle parkeringsplasser mellom garasjerekkene og øvrige garasjer som er langs Haugerudveien samt tilgjengelighet til gjesteparkeringen. I tillegg vil det påvirke inn og utkjøring til nedre del av området ved gjesteparkeringen.

Dette betyr at den enkelte må beregne litt ekstra tid ved inn- og utkjøring fra området mens gravearbeidet pågår. Det graves en grop på 2-4 m bredde om gangen, og det legges fortløpende over en stålplate slik at biler kan passere om noen kommer kjørende. Om gropen graves foran din parkeringsplass/garasje må du beregne ventetid på ca. 10 min før du får kjørt inn eller ut. Når de er ferdig med gravearbeidet skal området asfalteres.

Nyheter