Har du lyst til å være med å bidra?

13. februar 2023
Er du en av Haugeruds beboere som har tid, lyst og anledning til aktivt å jobbe i borettslagets styre? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Når noen trekker seg ut av et styreverv er det viktig at andre tar over. Å være en del av, og ta del i styrets arbeid er både lærerikt og spennende.  Et verv i Haugerud Borettslag gir en unik mulighet til å ta del i et styre som drifter og forvalter borettslagets verdier til fellesskapets beste.

Vårt borettslag skal den 23. mai avholde generalforsamling, i den anledning skal det velges nye medlemmer til borettslagets styre.  For Haugerud Borettslag sin del er det viktig at vi har et styre som innehar en kompetanse som utfyller hverandre. Det vil si at alle trenger ikke å kunne alt, men som et styre må vi inneha teknisk kompetanse, økonomiforståelse og interesse for vedlikehold med mer.

Vi i valgkomiteen er nå i gang med å finne gode kandidater og vil svært gjerne høre fra deg, enten du selv ønsker å stille til valg eller om du kjenner beboere som du tror kan være aktuelle kandidater.  Det er spesielt behov for personer med teknisk kompetanse, og gjerne noen som har interesse for blant annet drifts- vedlikehold av bygninger, ventilasjonsanlegg, energi og varmestyring. Det er også ønskelig med personer som har interesse for og gjerne erfaring med kommunikasjon.

 

Generalforsamlingen skal velge følgende styrefunksjoner:

2 styremedlemmer – funksjonstid 2 år.

2 varamedlemmer – funksjonstid 1 år.

Valgkomitemedlemmer – funksjonstid 1 år.

 

Du kan kontakte valgkomiteen via borettslaget nettsider.

Valgkomiteen i Haugerud Borettslag – Haugerud borettslag

 

Du kan også ringe oss om du vil:

Ali Battakh         993 05 556

Mehmet Kacar 905 83 854

Tom Trondsen 918 05 724

 

Er du opptatt av et godt bomiljø, at borettslaget har en sunn økonomi og ryddig drift, har du lyst til å bidra?  Da vil vi i valgkomiteen gjerne høre fra deg!

 

Valgkomiteen
Haugerud Borettslag

 

Nyheter