Informasjon om generalforsamling

24. mai 2022
Styret i Haugerud Borettslag har vedtatt at årets ordinære generalforsamling gjennomføres både som et fysisk møte og som digitalt årsmøte. Så får vi evaluere om dette er noe vi skal satse på fremover eller ikke.

Digitalt årsmøte åpner tirsdag 31.mai kl. 09:00 og lukker fredag 3.juni kl. 10:00. Her finner du alle saker som skal stemmes over og du stemmer ved å logge deg på Vibbo.

Fysisk generalforsamling avholdes onsdag 1. juni kl. 18:00 i Haugerud kirke. Når møtet er hevet kan man enten stemme via Vibbo eller så kan man levere manuelle stemmesedler når møter er over. Du må da fylle ut navn og leilighetsnummer, samt fremvise legitimasjon.

De manuelle stemmesedlene vil så bli registrert inn i det digitale årsmøtet når dette er lukket. På den måten vil vi samle alle avgitte stemmer og får et resultat over alle de avgitte stemmer. Siste avgitte stemme vil være den gjeldende stemmen dersom du stemmer både digitalt og manuelt.

Om du skal ha med fullmakt fra en annen andelseier, så har du kun lov til å ha med en fullmakt.

Vi oppfordrer alle til å stemme digitalt.

Innkalling til generalforsamling er delt ut i postkassene. Bakerst i hefte finner du stemmesedler som skal brukes på generalforsamlingen 1. juni. Du må identifisere deg som andelseier i borettslaget for å kunne stemme med stemmeseddel. Så husk ID!

Nyheter