Ingen befaring i leiligheter!

24. januar 2021
Vi ønsker ikke å utsette vår vaktmester for unødig smittefare og har besluttet at det ikke vil bli utført noen befaringer i leiligheter fra vaktmester eller vikarer inntil videre, med mindre vi har en akutt situasjon.

Ved en evt. befaring vil vi kreve påbud om bruk av munnbind fra beboer(e) i leiligheten.

Vi gjør også oppmerksom på at vårt vaktmesterkontor er stengt for besøkende.

Mobiltelefon: 915 54 256 (i kontortiden 12:30 til 13:00)

Vaktmobil:      907 82 178 (viderekoblet til ISS) etter arbeidstid og i helg ved akutte behov.

Eller bruk et av våre skjemaer på denne nettsiden for henvendelser om vaktmestertjenester!

Nyheter