Innbrudd i leiligheter

12. mai 2022
I senere tid har vi i borettslaget hatt 3 innbrudd i leiligheter på dagtid i forskjellige oppganger. Innbrudd har primært skjedd mellom kl. 12.00 og 15.00.

Innbruddet har skjedd hos eldre beboere (pensjonister), og alle beboere har vært ute på ærender når innbruddet skjedde. Innbrudd skjer uavhengig av om naboene er hjemme.

Ut fra det vi vet nå så benyttes det brekkjern to steder på døren mellom dør og karm. Noe som medfører at døren blir totalt ødelagt.

Det er observert inntil 3 personer inn i en leilighet og det antas at det også befinner seg 1 person på utsiden som varsler om beboer kommer tilbake før man er ferdig i leiligheten.

Tyvene roter godt igjennom leiligheten og er på jakt etter verdisaker som er lett omsettelig samt kontanter. De er ikke så interessert i sølvtøy, det lar de ligge.

Det kan synes som om leiligheter med eldre beboere er under oppsyn for potensielt innbrudd.

Dette kan vi gjøre for å unngå innbrudd!

  • Holde ytterdøren i oppgangen lukket.
  • Informer barna om at døren skal være lukket.
  • Sjekk at døren lukker seg ordentlig etter deg når du går ut og at ingen fremmede går inn.
  • Ikke slipp inn fremmede som ringer på eller står utenfor.
  • Snakk med dine naboer slik at alle kan være med å passe på.
  • Har du ikke ekstra lås (overlås) på din dør, kan det lønne seg å sette inn det. Ekstra lås gjør at det blir vanskeligere å brekke opp en dør.
  • Går ikke ytterdøren i lås eller det er andre problemer med den, kontakt vaktmester.

 

Nyheter