Kontainerdager – store kostnader

24. mars 2021
Kostnadene forbundet med månedlige kontainerdager har økt betydelig de siste årene. Samtidig ser vi at det genereres ekstremt mye søppel generelt i borettslaget og at det foretas en god del feilaktig eller manglende sortering av søppelet som kastes.

Det plasseres også mye søppel i kjellerrom av beboere, og det blir også liggende igjen en del etter beboere som flytter fra borettslaget.

Som borettslag kan vi ikke kaste søppel som vanlig privat forbruker, men må betale ekstra for å få søppelet kastet på beboeres vegne. Alt vi kaster i komprimatorbilen blir gjennomgått ved ankomst til søppelanlegget. Har beboere kastet søppel som ikke er lov å kaste i ordinær søppel, blir borettslaget bøtelagt.

Disse unødvendige kostnadene med feilaktig sortert søppel har nå blitt så store at vi ikke kan fortsette uten å øke fellesutgiftene. Det er unødvendig pengebruk som kan unngås ved at hver og en beboer gjør en litt større innsats i forbindelse med søppelhåndteringen sin (gratis levering av søppel på Haraldrud Gjenbruksstasjon), og det er penger som vi ønsker å benytte til langt mer hyggelige og konstruktive ting i borettslaget vårt. Endring av containerdag vil bli presentert på generalforsamlingen.

Hva kan du som beboer bidra med:

  • Kjøper du nye hvitevarer, sørg for at leverandør tar med seg de gamle tilbake ved levering av nye.
  • Tomme malingsspann, kjemikalier, oljer, impregnerte trematerialer, brann- og eksplosjonsfarlige gjenstander, bilbatterier og lignende må kastes på egne miljøstasjoner, for eksempel Esso ved Rema.
  • Bildekk kan kastes hos dekkforhandlere, for eksempel Dekkmann på Alnabru.
  • Sorter ditt søppel på riktig måte. Ikke sett igjen papp, eller annet brennbart materiale under kjellertrapp, i kjeller rom m.m. Sørg for at dette blir kastet på riktig sted.

Vi oppfordrer alle til å hjelpe til med å holde det rent og ryddig i fellesrom, kjellerganger og trappeoppganger!

Nyheter