Lufting og tørking av tøy

Utenfor hver blokk er det satt opp doble tørkebåser. I flere av blokkene benyttes den ene tørkebåsen til parkering av sykler og scootere/MC, men den andre båsen benyttes til lufting og tørking av tøy.

Tørkebåsene skal ikke brukes på søndager, helligdager, 1. mai eller 17. mai, og tøy skal være fjernet innen kl. 17.00 dagen før slike dager.

Vinduene må ikke brukes til risting, lufting eller banking av tøy eller sengeklær.

Oppheng av tørkesnorer er ikke tillatt på balkongene.

Er det behov for nye tørkesnorer i båsene, ta kontakt med vaktmester.

Se husordensreglene for mer informasjon.