Måleravlesning og HMS runde i garasjene

9. juni 2023
Onsdag 14. juni blir det gjennomført måleravlesning for strøm og HMS-runde i garasjene. Det vil som vanlig bli en sjekk av det elektriske anlegget og byggets innvendige tilstand iht. HMS-avtale med borettslaget.

Denne gangen vil vi ha ekstra fokus på brannsikkerhet, oppbevaring av brannfarlige stoffer og annet som kan brenne. Vi vil også se på bruksområde for garasjene iht. vedtektene.

Alle som har portåpner eller ekstra lås på sin garasje må møte opp for å lukke opp garasjen for avlesning av strømmåler. Har du ikke anledning til å møte må ekstralås fjernes og evt. portåpner leveres inn til Garasjelaget på forhånd. De som uteblir/ikke leverer inn portåpner vil automatisk bli belastet med et gebyr på kr. 200,-.

Forventet oppmøte ved din garasje er:

  • Garasje 1 – 98 fra kl. 18.00 – 19.30 (vi starter på nr. 1)
  • Garasje 206 – 99 fra kl. 18:00 – 19.30 (vi starter på nr. 206)

Garasjen skal være ryddet slik at vi kommer til strømmåleren for avlesning!

Nyheter