Maling av oppganger

14. november 2023
Trenger din oppgang et strøk med maling? Maling av oppganger skjer på dugnad. Dette bidrar til at felleskostnadene (husleie) ikke øker unødvendig.

Flere oppganger har behov for et malingsstrøk, så styret oppfordrer til å snakke med naboer for å gjennomføre en dugnad. Borettslaget står for maling og utlån av maleutstyr.

Ta kontakt med vaktmester i god tid før man planlegger å sette i gang med malingen, slik at utstyr kan kjøpes inn. Se også Beboerguiden for mer informasjon om maling av oppganger og balkonger. 

Nyheter