Renhold i oppgangene

16. februar 2022
Styret har hatt et møte med firmaet som vasker trappene i borettslaget. Dette med bakgrunn i klager fra beboerne og et ønske fra styret om en gjennomgang av tjenesten.

For at renholdet skal bli bedre i flere av oppgangene må også vi beboere bidra i tillegg til at renholdsfirmaet må bedre sine rutiner. Vi minner om at:

  • Sko plassert utenfor dørene i oppgangen ikke er tillatt. Dette av hensyn til frie rømningsveier, trappevask og til sjenanse for naboer
  • Søppelposer skal ikke settes ut i oppgangen ved siden av døren i påvente av at noen skal gå ut med den. 
  • Dørmatter trenger man ikke å fjerne ved ukentlig renhold, men risting av beboernes dørmatter skal gjøres utendørs.
  • Kun barnevogner, rullatorer og rullestoler kan oppbevares under kjellertrappen. Disse skal fjernes hver mandag når trappene vaskes – hvis ikke blir det ikke vasket der.

Det vil komme opp en kvitteringslapp for renholder på oppslagstavlen i oppgangen. Renholder skal kvitterer for dato det er vasket. Være vennlig å ikke fjerne denne lappen fra oppslagstavlen.

Hvis du mener at oppgangen ikke blir vasket godt nok, meld i fra til daglig leder. Og dokumenter gjerne med før og etterbilde. Da blir det mye enklere for oss og følge opp mot renholdsfirmaet.

Tilbakemelding til daglig leder
Driftskontoret
Henvendelsen gjelder:
Velg fra menyen
Jeg ønsker

Maximum file size: 2.1MB

Maximum file size: 2.1MB

Nyheter