Renhold

Borettslagets trappeoppganger vaskes ukentlig av det firmaet borettslaget til enhver tid har avtale med.

Trappeoppgangene vaskes normalt i begynnelsen av uken. Hver uke må beboerne sørge for at det på vaskedagen ikke er noe i oppgangen som hindrer renholderne. Husk å ta inn dørmatter samt fjerne barnevogner og rullatorer, slik at det ikke er til hinder for renholderne.

Avtalen inkluderer også utplassering av gulvmatter i alle inngangspartier. Mattene vil bli byttet ved jevne mellomrom og etter behov.