Samtykke til elektronisk kommunikasjon

26. november 2021
1. april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne.

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er dette endret slik  at  styret  kan  kommunisere  med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon. 
Det er styret som avgjør hvordan informasjon og meldinger skal sendes til eierne. Før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk, må eierne informeres om dette.

For å få gjennomført de ovennevnte endringer i OBOS’ systemer, vil alle eiere registreres som de kan motta elektronisk kommunikasjon inntil du eventuelt reserverer seg mot dette, eller har reservert deg tidligere.

Hva vil dette si for meg som eier?

I samsvar med nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven betyr dette at kommunikasjon mellom styret/forretningsfører og boligeierne skal skje elektronisk. Med elektronisk menes via nett, e-post eller SMS. Unntak gjelder for eiere som har reservert seg mot dette. Elektronisk kommunikasjon kan for eksempel være innkalling til- og referat fra en generalforsamling.

Ønsker du ikke elektronisk kommunikasjon kan du reservere deg for dette på Vibbo.no, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon. Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr. eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no  Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i e-posten.

Vi vil fortsatt gi ut informasjon i postkassene.

Nyheter