Status på leveranse av TV og bredbånd

9. september 2021
Her kommer en liten status på hvor langt vi er i prosjektet med overgang til ny leverandør. Det graves nå over store deler av området og fiberkabel legges klart inn til og i blokkene.

Det er anslått at graving inne på området vil være ferdig i løpet av september.

I løpet av neste uke er det planlagt å få på plass nodehytten hvor alle fiberkablene skal kobles til. Nodehytten vil bli plassert på gresset nedenfor den store ballplassen ved siden av trafostasjonen mellom Haugerudveien 18 og 24.

Det ventes nå på godkjennelse fra 3. part når det gjelder graving av tilførsel inn på området vårt. Mens man venter på godkjennelse vil leverandøren gjøre klart og forberede det som er mulig. Installasjonsplan for de enkelte blokker og leiligheter vil komme på plass så snart leverandøren har fått godkjennelse til graving av tilførsel.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har noe konkret om installasjonsplanen.

Nyheter