Trygghet på Haugerud

8. desember 2022
Borettslaget ble i høst invitert til et møte med Stovner politi for å delta i et prosjekt om å trygge vårt område på Haugerud.

Med i prosjektet er det flere frivillige organisasjoner som deltar, blant annet Haugerud IF, kirken, moskeer og butikkeiere rundt Haugerud senter.

Det er allerede startet opp med natteravner i helgene fra kl. 19.00 – 22.00 i området Haugerud, Trosterud og Lutvann. I tillegg vil politiet være mer synlig enn tidligere og patruljere sammen med natteravner i området.

Det er de frivillige organisasjoner som tar vakt på tur og går natteravn. Dette koordineres av politiet på Stovner. Ønsker du å være med å bidra som natteravn fredag eller lørdag kan du møte opp ved Coop Xtra på Haugerud, og vandringen er fra kl. 19.00 – 22.00.

Vi oppfordrer foreldre med ungdom og andre som er interessert til å stille opp som natteravn for å trygge vårt område!

Nyheter