Vårdugnad

4. mai 2022
Vi inviterer til vårdugnad 9 – 11 mai og gjør det litt fint rundt oss før 17. mai. Etter dugnad på grillplassene, så er mye allerede gjort, men det ligger igjen litt stein og jord enkelte steder som må rydde vekk. Og det er fortsatt litt søppel som flyter rundt i busker og kratt.

Det blir satt ut flere raker, koster og søppelsekker i tørkebåsene.

Vi henstiller til følgende under dugnaden:

  • Grus skal kostes ut på gangveien, ikke ut på gresset eller legges i egne sekker sammen med stein.
  • Steiner plukkes opp fra gresset
  • Løv, kvister og annet søppel legges i søppelsekker og settes ved tørkebåsen eller ved oppgangen på gresset. Husk å knyte sekken når den er full. Sekkene blir plukket opp når vaktmester er på jobb.
  • Gi beskjed til vaktmester om det er behov for mer utstyr ved blokkene.

Biler må flyttes under feiing

Parkeringsplassen i Stjernemyrveien feies onsdag 11. mai fra 07-16.
Parkeringsplasser på nedre område feies torsdag 12. mai 07-16.

Velkommen til dugnad!

Mvh
Vaktmester

Nyheter