Varme i leiligheten

21. november 2023
Vaktmester og styret mottar henvendelser om at det er kaldt inne. Dette gjelder absolutt ikke alle, men Haugerud er et stort borettslag med 578 leiligheter og tidvis er det problemer med å svare alle som henvender seg. Vi beklager dette og går derfor ut med litt generell informasjon.
  • Fyringsanlegget er innstilt slik at det skal være mulig å oppnå 21 – 22 grader.
  • Dette er også maksimal anbefalt innetemperatur iht. Enova.
  • Norges Astma og Allergiforbund uttaler at innetemperaturen bør være rundt 20 grader i fyringssesongen. Dette har med et godt inneklima å gjøre. ( Les gjerne mer her: https://www.enova.no/privat/inspirasjon/inneklima-pa-helsa-los/ ).
Tregheter i et fyringsanlegg med varmtvann, gjør at det tar tid å få opp varmen ved temperatursvingninger (f.eks. som når det ble minus 10 grader i helgen som var). Styret har derfor hatt dialog med vår leverandør som styrer anlegget for å være i forkant ved slike temperatursvingninger. Nå er jo ikke alltid værmeldingen til å stole på, men det følges nå med i forkant av værskifte.
Andre tiltak som er igangsatt er rengjøring av filtre fra returvann i radiatorene. Smuss som kommer gjennomfjernvarmen eller som oppstår i radiatoranlegget, havner i et filter i undersentralen i kjelleren. Rørlegger er i gang med å å rengjøre filtre i alle 17 sentraler. Dette skal bedre gjennomstrømmingen av vann i radiatorene.
Luft i radiatoren svekker også sirkulasjonen og kan også føre til dårlig varme. Lufting av radiatorer skal kun gjøres av vaktmester eller borettslagets rørlegger. Hører du irriterende lyder fra radiatoren, ta kontakt med vaktmester om problemet.

Nyheter