Varmeanlegg og varmestyring

Haugerud Borettslag får sin varme i fra fjernvarmenettet til Fortum. Alle leiligheter i borettslaget blir oppvarmet via radiatorer.

For å ha kontroll på energikostnadene i forbindelse med oppvarming av leilighetene er det viktig at vi ikke sløser bort energien ved å lufte den rett ut.

Vi anmoder om at alle setter termostater på alle radiatorer på 3 og ikke holder vinduer/balkongdører åpne i fyringssesongen (medio september til medio mai). Skal du lufte, husk å slå ned varmen på radiatorene. Folkehelseinstituttet anbefaler en normal innetemperatur på 20–22 grader, noe som oppnås ved å ha termostaten på 3.

Arbeider på varmeanlegget i leilighetene (radiatorer og rørsystem) skal kun foretas av rørleggerfirma som har rammeavtale med borettslaget og som kjenner anlegget. Oppstår det lekkasjer på anlegget, må vaktmester straks kontaktes.

Ved demontering av radiator på badet i 4. etasje må det lages bypass-forbindelse, slik at sirkulasjon i stigerør opprettholdes og naboer under ikke mister sin varme. Ved salg av leilighet må ny eier informeres om endring.

Er det ønskelig for andelseier å benytte et annet autorisert VVS-firma enn det borettslaget har avtale med, må dette avklares på forhånd ved å ta kontakt med daglig leder eller vaktmester før arbeidet settes i gang.

Kalde radiatorer – hva kan du som beboer gjøre?

  • Sjekk Fortum sine nettsider for feilmelding i vårt område.
  • Sjekk om dine naboer har kalde radiatorer.
  • Ta kontakt med Fortum på telefon 22 43 59 80 for å sjekke om det har oppstått noe feil på fjernvarmen dersom naboene også mangler varme.
  • Ta kontakt med vaktmester om det ikke er noe feil hos Fortum.

Fortum varme sin driftssentral er tilgjengelig hele døgnet på telefon 22 43 59 80. Ved akutte feilsituasjoner legger de fortløpende ut informasjon på www.fortum.no