Varmen stenges etter pinse

18. mai 2021
Som vanlig vil varmen i radiatorene stenges av for sommeren, og dette gjør vi etter pinse. Er det behov for ekstra varme i leilighetene i sommersesongen må man bruke elektriske varmeovner.

Etter overgang til fjernvarme ser vi at fyringskostnadene har økt betydelig  i løpet av et kvartal. Noe som skyldes at vi ikke har varmestyring på plass riktig ennå.

Det jobbes med å få på plass ny varmestyring til varmesesongen starter opp igjen til høsten, slik av vi kan få kontroll på utgifter forbundet med fyring. Imidlertid ber vi alle beboere om og ikke ha åpne vinduer eller balkongdører unødig, og stille termostater på maks. 3. 

Varmen stenges 25. mai.

Nyheter