Varmestyring

15. september 2021
Høsten er på tur og vi har så langt hatt bra vær i en god periode med bra utetemperatur. Varmen forventes satt på igjen innen utgangen av september. Det jobbes nå med å få på plass styring av varmeanlegget slik at vi ikke får så høye kostnader.

Det vil komme innkalling til en ekstraordinær generalsamling i løpet av senhøsten angående montering av varmtvannsmålere i hver enkelt leilighet.

 

Vi har fått høre at enkelte beboere fortsatt ikke har stabilt varmtvann i sine kraner. Noen må la vannet renne veldig lenge for å få varmt vann og noen steder skifter det mellom varmt og kaldt vann. Det kan være mange årsaker til at det er slik. Hvis du har problemer med varmtvannet i din leilighet er det fint om du sjekker med nabo over og under om de har det samme problemet. Alle blokker skal være juster korrekt slik at alle får varmt vann.

 

Har du eller din oppgang problemer med varmtvannet, er det fint om dere kan ta kontakt med vaktmester skriftlig ved å benytte kontaktskjema.

 

Nyheter