Årsmøte Haugerud Garasjelag

10. april 2023
Årsmøtet i Haugerud Garasjelag ble avhold 23. mars på Trosterud skole. Etter mange år i styret, og de siste 5 årene som leder, valgte Anita Myhre å trekke seg ut av styret. Styret ønsker å rette en stor takk til Anita for en kjempeinnsats som har blitt gjort igjennom disse årene.

Det rettes også en takk til Nina Syrrist som gikk av som kasserer og Astrid Grime så gikk av som sekretær. Det nye styret bestå nå av følgende personer.

Leder: May Liss Urang
Nestleder: Ali Battakh
Kasserer: Herman Bue
Styremedlem: Aydin Senel
Styremedlem: Yakup Kasikci
Styremedlem: Femi Baftii (borettslagets representant)
1. varamedlem: Ali Islekcerci
2. varamedlem: Jamal Sealiti

Referat fra årsmøtet finner du her. Oppdaterte vedtekter finner du her. Generell informasjon om Garasjelaget finner du her.

Nyheter