Lading av el-bil i garasjene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske installasjoner og utstyr. Regelverket omfatter også ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen.

Det er ikke tillat å lade din el-bil i vanlig stikkontakt med mindre forskriftene for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og normen NEK 400 er fulgt.

Det betyr at hvis du har el-bil og garasje i borettslaget, så kan du ikke benytte stikkontakten i garasjen til ladning av din el-bil. Alle har fått tilrettelagt for el-billadning i garasjen, men den enkelte garasjeier må selv bestille opp den ladeenheten som trengs for lading av egen bil.

Uautorisert lading av el-bil fra stikkontakt i garasjene kan medføre brann i det elektriske anlegget. Og du som bileier kan risikere at forsikring for din bil bortfaller. Du kan også risikere å stå igjen med ansvaret for skade på tilstøtende garasjer/biler.

Har du spørsmål kan du kontakte garasjelaget via kontaktskjema eller ved personlig oppmøte i garasjelaget kontortid første torsdag hver mnd.

For mer informasjon om el-billadning se DSB sine sider:

https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter