Måling av varmtvann har startet

10. januar 2023
Vi har startet måling av varmtvannsforbruket fra 1. januar. Forbruk frem til og med 31.12.2022 vil ikke bli beregnet med i avlesningen. Alle målere blir lest av elektronisk i systemet målerne er koblet til.

Vi jobber med å få på plass en løsning hvor dere selv kan følge med på forbruket over nett. Vi håper at vi kan ha dette på plass i løpet av kort tid.

Som nevnt i info 14-2022 vil vi sjekke forbruket pr. leilighet i begynnelsen av mars og i begynnelsen av mai for å se om det er behov for noen justeringer. Deretter vil forbruket bli sjekket hvert halvår og faktura for evt. overforbruk sendes ut eller det tilbakebetales for evt. underforbruk.

Nyheter