Behov for ny dør?

18. mai 2021
Det er fortsatt flere leiligheter som har de gamle ytterdørene inn i leiligheten fra borettslaget var nytt. Disse dørene tilfredsstiller ikke nåværende krav til brannforskriften om borettslaget hadde blitt bygget i dag, og det anbefales at den enkelte beboere med gammel dør vurderer bytte av sin ytterdør.

Bytte av ytterdør i leiligheten har flere fordeler. Man får blant annet mindre støy fra oppgangen inn i leiligheten og nye dører er laget i henhold til gjeldende brannkrav.

Ny dør må støtte brannkrav B30/EI30. Døren bør ha lydisolasjon på minimum 35-45 dB. Døren må slå innover i leiligheten. Godkjent type dør er NORDIC B30/35DB ALPI MAHOGNY eller tilsvarende.

Dør kan bestilles hos www.ligaard.net eller via borettslagets snekker. For mer info om bestilling av ny dør, se under Beboerguiden.  

Godkjente inngangsdører,
Inngangsdør med brannkrav B30/EI30, og lydisolasjon på 35-45 dB.

Nyheter