Nyheter

Kontroll av ventilasjonsanlegget

Det er behov for å gjøre en kontroll av ventilasjonsanlegget i alle leiligheter da ventilasjonsanlegget ikke fungerer slik det skal. Dette arbeidet starter om kort tid og vil vare utover våren.

Les mer »

Måling av varmtvann har startet

Vi har startet måling av varmtvannsforbruket fra 1. januar. Forbruk frem til og med 31.12.2022 vil ikke bli beregnet med i avlesningen. Alle målere blir lest av elektronisk i systemet målerne er koblet til.

Les mer »

Her kan du kaste juletreet

Torsdag 12. januar kl. 07.00 henter Oslo kommune juletrær i området på Haugerud. Ordningen er gratis, men man må selv bære sitt juletre ned til henteplassen i forkant. Juletreet skal kastes uten julepynt.

Les mer »

Fyrverkeri på området

Vi minner om at benker og bord ikke skal brukes som utskytingsramper, da disse blir ødelagt. Alle som bruker fyrverkeri på nyttårsaften bes å rydde opp etter seg. Rester kan legges i traktorskuffa på ballplassen.

Les mer »

Trygghet på Haugerud

Borettslaget ble i høst invitert til et møte med Stovner politi for å delta i et prosjekt om å trygge vårt område på Haugerud.

Les mer »

Juletresalg og gjesteparkering

Som vanlig vil det bli salg av juletrær på gjesteparkeringen igjen. Salget planlegges å starte opp fra 10. desember. Gjesteparkering vil da bli flyttet til den store plassen midt i borettslaget.

Les mer »

Vinteren er på tur

Vinteren er på tur og det er på tide å klargjøre for snømåking. Det betyr at vi har satt opp brøytestikker ved fartsdumper slik at disse ikke blir ødelagt ved snømåking.
Alle sykler som står ute må fjernes innen 15. desember slik at de ikke er til hinder for snømåking.

Les mer »

Containerdag avvikles

Det er besluttet å avvikle containdag for storsøppel med umiddelbar virkning. Kostnader forbundet med containerdag har blitt så store at det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å tilby en slik løsning for beboere.

Les mer »

Måleravlesning varmtvann

De fleste har nå fått på plass varmtvannsmåler i sin leilighet. Vi starter selve målingen av forbruket fra 1. januar 2023. Det betyr at du i perioden ut året har mulighet til å følge med på eget forbruk og justere dette underveis.

Les mer »

Høstdugnad

Vi inviterer til en liten høstdugnad for oppsamling av løv på området fra gressplener og gangveier. Vaktmester har satt ut raker og søppelsekker i tørkebåsene som kan benyttes.

Les mer »

Parkering av MC inne på området

Vi gjør oppmerksom på at parkering av MC inne på området skal gjøres i henhold til husordens- og parkeringsregler. Det er tillat å parkere MC (motorsykkel, scooter, moped) inne på borettslaget område forutsatt at man ikke står til hinder for annen kjøring eller utrykningskjøretøy.

Les mer »

Endring på gjesteparkering

Vi minner om at man fra mandag 3. oktober må registrerer gjester elektronisk før man kan parkere på borettslaget gjesteparkering. Manglende registrering vil medføre bot.

Les mer »

Gjesteparkering delevis stengt fra tirsdag

Deler av gjesteparkeringen vil bli avstengt fra tirsdag 20. september i korte og lengere perioder ut oktober i første omgang. Årsak til avstengning er vedlikeholde av bakveggen på garasjerekka som vender ut mot Kiwi.

Les mer »

Måleravlesning og HMS runde i garasjene

Torsdag 29. september blir det gjennomført måleravlesning for strøm og HMS-runde i garasjene. Det vil som vanlig bli en sjekk av det elektriske anlegget og byggets innvendige tilstand iht. HMS-avtale med borettslaget.

Les mer »

Containerdag onsdag 7. september

Onsdag 7. september vil det være containerdag igjen. Som vanlig vil komprimatorbilen stå på den store plassen midt på området fra kl. 15.00 – 20.00. Benytt gjerne muligheten for å rydde i fellesrom i kjelleren i de forskjellige blokkene.

Les mer »

Avtaler med håndverkere og leverandører

Vi har fått noen tilbakemeldinger i sommer på at enkelte beboere opplever å ha blitt kontaktet av diverse leverandører, og i alle tilfeller så orienterer leverandør om at de har gjort en avtale med styret. Det kan være folk som går rundt og ringer på dørene, og informasjon som blir delt ut i postkassene.

Les mer »

Montering av varmtvannsmåler starter i uke 34

Prosjektet med montasje av tilbakeslagsventiler og vannmengdemålere for varmtvann i hver leilighet starter for fullt i uke 34 og vil pågå i ca. 3 måneder totalt. Alle vil bli kontaktet på forhånd for avtale om installasjonstid. Blokkene vil bli tatt i kronologisk rekkefølge fra blokk 1 til blokk 17.

Les mer »

Containerdag onsdag 8. juni

Til onsdag 8. juni vil det være containerdag igjen. Som vanlig vil komprimatorbilen stå på den store plassen midt på området fra kl. 15.00 – 20.00. Benytt gjerne muligheten for å rydde i fellesrom i kjelleren i de forskjellige blokkene.

Les mer »

Informasjon om generalforsamling

Styret i Haugerud Borettslag har vedtatt at årets ordinære generalforsamling gjennomføres både som et fysisk møte og som digitalt årsmøte. Så får vi evaluere om dette er noe vi skal satse på fremover eller ikke.

Les mer »

Innbrudd i leiligheter

I senere tid har vi i borettslaget hatt 3 innbrudd i leiligheter på dagtid i forskjellige oppganger. Innbrudd har primært skjedd mellom kl. 12.00 og 15.00.

Les mer »

Hjelp til vanning

Takk igjen til alle som bidro på beplantningsdugnaden 30. april. Det var imponerende oppmøte og veldig god arbeidslyst fra både store og små. Nå gjelder det bare at vi passer på å vanne de nye plantene.

Les mer »

Vårdugnad

Vi inviterer til vårdugnad 9 – 11 mai og gjør det litt fint rundt oss før 17. mai. Etter dugnad på grillplassene, så er mye allerede gjort, men det ligger igjen litt stein og jord enkelte steder som må rydde vekk. Og det er fortsatt litt søppel som flyter rundt i busker og kratt.

Les mer »

Oppdatert info om dugnaden lørdag 30. april

Først – takk til alle som har meldt seg til dugnadsarbeid! Dette blir skikkelig koselig. Men vi trenger fortsatt litt flere folk, så det er bare å møte opp og ta en tørn i løpet av dagen. Sammen gjør vi borettslaget enda triveligere.

Les mer »

Raker og søppelsekker

Da har vaktmester satt ut noen raker og en rull med søppelsekker i hver tørkebås. Har du lyst til å benytte noen av godværsdagene i påsken til å gjøre det trivelig på utsiden, så setter vi stor pris på det.

Les mer »

Dugnad på grillplassene

Nå pusser vi opp grillplassene og vi trenger din hjelp!
Borettslaget har fått midler av Groruddalssatsingen for å gjøre det hyggeligere rundt alle grillplassene i borettslaget, og vi inviterer nå til dugnad.

Les mer »

Beboermøte

Vi inviterer til beboermøte onsdag 6. april kl. 18.00 i Haugerud kirke. På møtet vil vi ta opp tema som berører beboerne og orientere litt om hva styret arbeider med.

Les mer »

Tomme bokser med lystgass

I senere tid har vi funnet flere tomme bokser med lystgass i borettslaget. Både i de oransje søppelbøttene, men også slengt rundt på området. Dette gjør oss bekymret.

Les mer »

Vil du være med å bidra?

Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt og søker beboere som ønsker å bidra i styret. Styret avholder møter annenhver tirsdag med unntak av perioden ca. 20 juni til ca. 15 august, da er det ferieavvikling.

Les mer »

Renhold i oppgangene

Styret har hatt et møte med firmaet som vasker trappene i borettslaget. Dette med bakgrunn i klager fra beboerne og et ønske fra styret om en gjennomgang av tjenesten.

Les mer »

Generalforsamling

Haugerud Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling onsdag 1. juni 2022. Vi har denne gangen leid Haugerud kirke som er det største lokalet vi kan få leie i vårt nærområde.

Les mer »

Containerdag onsdag 2. februar

Til onsdag 2. februar vil det være containerdag igjen. Som vanlig vil komprimatorbilen stå på den store plassen midt på området fra kl. 15.00 – 20.00. Benytt gjerne muligheten for å rydde i fellesrom i kjelleren i de forskjellige blokkene.

Les mer »
TV og Internett

Tilbakemelding på Altibox

Nå har vi vært i drift med Altibox som ny leverandør av TV og Internett i snart 2 mnd. For noen beboere har overgangen gått veldig greit og for andre beboere har det vært flere utfordringer. Og enkelte har fortsatt utfordringer med stabil drift av både TV og Internett.

Les mer »
Dør/porttelefon

Dørtelefon og service

Har du problemer med din dørtelefon kan du nå bestille service via nettsiden, og det er ikke lenger nødvendig å kontakte vaktmester. Servicebestillingen går rett til leverandøren Assistent Partner.

Les mer »

Mating av fugler

Vi har den siste tiden observert at det legges ut mat til fuglene under flere av trærne på borettslagets område. Dette ønsker vi å få en slutt på da mating også tiltrekker seg andre skadedyr.

Les mer »

Informasjon i forbindelse med julen

Det nærmer seg jul og i julehøytiden vil vi ha vanlig åpningstider på vaktmesterkontoret, men kun til kl. 12.00 på julaften og nyttårsaften. Daglig leder avvikler ferie, men vil være tilgjengelig på telefon og e-post 28. og 30. desember frem til kl. 14.00.

Les mer »

Arbeider med varmeanlegget

I uke 50 og 51 vil det pågå arbeider i varmeanlegget i noen av blokkene. Det vil være en periode på noen timer en av dagene hvor det ikke er full varme i radiatoranlegget.

Les mer »

Juletresalg og gjesteparkering

Som vanlig vil det bli salg av juletrær på gjesteparkeringen igjen. Salget planlegges å starte opp fra 10. desember. Gjesteparkering vil da bli flyttet til den store plassen midt i borettslaget.

Les mer »

Vinteren er på tur

Vinteren er på tur og det er på tide å klargjøre for snømåking. Det betyr at vi har satt opp brøytestikker
ved fartsdumper slik at disse ikke blir ødelagt ved snømåking.

Les mer »

Utstyr fra Telenor og opphør av avtale

Da er vi i gang med installasjon av fiberlinje fra Altibox og flere blokker er nå lagt over på ny løsning. For de av dere som nå er på ny løsning, kan utstyr fra Telenor sendes i retur med den returseddelen dere mottok i posten.

Les mer »

Oppgradering av grillplasser

Kjære beboere i Haugerud Borettslag. Vi har fått midler fra Groruddalssatsingen til å plante og gjøre det hyggeligere rundt de 17 grillplassene i borettslaget.

Les mer »
TV og Internett

Tjenester fra Altibox

Haugerud Borettslag har inngått avtale om Altibox Flex. Det innebærer at du som beboer automatisk får pakke 1 inkludert i felleskostnadene for din leilighet.

Les mer »

Forsinkelse på leveranse av TV og bredbånd

Da har vi litt oppdatert status på leveransen av TV og bredbånd, og kan nå orientere om at det blir noen forsinkelser. Prosjektet er foreløpig forsinket som følge av at søknad til Bymiljøetaten om tilførsel inn på området ikke er ferdig behandlet.

Les mer »
Radiator

Varmestyring

Høsten er på tur og vi har så langt hatt bra vær i en god periode med bra utetemperatur. Varmen forventes satt på igjen innen utgangen av september. Det jobbes nå med å få på plass styring av varmeanlegget slik at vi ikke får så høye kostnader.

Les mer »

Returseddel fra Telenor

Flere beboere har denne uken mottatt returseddel fra Telenor uten noe nærmere forklaring. Vi har vært i kontakt med Telenor for å høre hva som skjer.

Les mer »

Containerdag onsdag 1. september

Til onsdag 1. september vil det være containerdag igjen. Som vanlig vil komprimatorbilen stå på den store plassen midt på området fra kl. 15.00 – 20.00.
Benytt gjerne muligheten for å rydde i fellesrom i kjelleren i de forskjellige blokkene.

Les mer »

Rot og søppel i fellesrom

Vi har i mange omganger varslet om rot og søppel i fellesrom, kjellerganger, under trapp og i trappeoppgang. Og dette uten at det ser ut til å hjelpe i noe stor grad. Heretter vil vi foreta rydding der det er behov uten å varsle om dette!

Les mer »

Invitasjon og nabovarsel!

Det inviteres til «Nattmusikk i Haugerudparken» fredag 23. juli kl. 22.00. Tre lokale musikere deler noen magiske musikalske minutter med oss i skumringstimen.

Les mer »
Brannmenn

Bekymringsmelding fra Brann- og redningsetaten

Vi har mottatt bekymringsmelding fra Brann- og redningsetaten om reduserte rømningsveier i oppganger, og gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å oppbevare gjenstander eller andre ting som bl.a. sko i oppgangen utenfor dørene.

Les mer »
TV og Internett

Fiberlinjer fra Altibox

Da er vi i gang med prosjektplanlegging for overgang til ny leverandør av fiber og TV signaler. Nimbus Fiber vil være ansvarlig for prosjektet med planlegging og utbygging av fiber på vårt område og har startet opp denne uken.

Les mer »
Stjernemyrveien

Oslo’s kuleste gate

Stjernemyrveien er kåret til Oslo’s kuleste gate i NRK radio Østlandssendingen etter at beboer Eleanor Brenna ringte inn nominasjonen.

Les mer »

Aktiv sommer med Haugerud IF

Haugerud IF inviterer til en ny aktiv sommer på Haugerud og Trosterud. Alle dagene i skoleferien 2021 blir det aktiviteter for barn og ungdom, men også for voksne og for hele familien.

Les mer »

Protokoll fra generalforsamlingen

Da er årets generalforsmalingen over og det var 115 stemmeberettiget som deltok. Det var mange saker på agendaen og mye å ta stilling til. Nedenfor finner du en liten oppsummering av de viktigste sakene.

Les mer »
Gammel inngangsdør, ikke brannsikret.

Behov for ny dør?

Det er fortsatt flere leiligheter som har de gamle ytterdørene inn i leiligheten fra borettslaget var nytt. Disse dørene tilfredsstiller ikke nåværende krav til brannforskriften om borettslaget hadde blitt bygget i dag, og det anbefales at den enkelte beboere med gammel dør vurderer bytte av sin ytterdør.

Les mer »
Radiator

Varmen stenges etter pinse

Som vanlig vil varmen i radiatorene stenges av for sommeren, og dette gjør vi etter pinse. Er det behov for ekstra varme i leilighetene i sommersesongen må man bruke elektriske varmeovner.

Les mer »

Generalforsamling 2021

Grunnet begrensninger i fysiske samlinger ifb. covid-19-pandemi, vil ordinær generalforsamling gjennomføres som digitalt årsmøte via Vibbo (som i fjor).

Les mer »

Ingen flagging 1. mai

Det blir ingen flagging 1. mai da vår flaggstang er i så dårlig befatning at den må skiftes ut. Den står ikke helt stabilt lenger og dette må vi gjøre noe med.

Les mer »

Dugnad 20. – 22. april

Vi inviterer til dugnad på borettslaget område. Dugnaden foregår over tre dager. På grunn av koronasituasjonen oppfordrer vi beboerne til å fordele seg ut over dagene samt vise godt smittevernhensyn til andre medboere.

Les mer »

Kontainerdager – store kostnader

Kostnadene forbundet med månedlige kontainerdager har økt betydelig de siste årene. Samtidig ser vi at det genereres ekstremt mye søppel generelt i borettslaget og at det foretas en god del feilaktig eller manglende sortering av søppelet som kastes.

Les mer »

TV og bredbånd i borettslaget

Nåværende avtale med Telenor som leverandør av bredbånd og TV signaler utløper juni 2021. Dagens kobbernett begynner å bli utdatert og vi ser at det blir større krav til hastighet på bredbånd som følge av mer streaming på nettet.

Les mer »

Fyringskostnadene går oppover

Gammel varmestyring fungerer ikke på det nye anlegget etter overgang til fjernvarme, og dette innebærer varmere rør og radiatorer som igjen gir varmere leiligheter.

Les mer »

Telefon-henvendelser

Vi har innført fast telefontid på vaktmestertjenesten. Dette for at arbeidsdagen skal bli litt lettere å planlegge for vår vaktmester.

Les mer »

Varsel om generalforsamling

Ordinær generalforsamling planlegges avholdt 26. mai 2021. Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. mars 2021.

Les mer »

Ingen befaring i leiligheter!

Vi ønsker ikke å utsette vår vaktmester for unødig smittefare og har besluttet at det ikke vil bli utført noen befaringer i leiligheter fra vaktmester eller vikarer inntil videre, med mindre vi har en akutt situasjon.

Les mer »

Dørselgere

Dørselgere dukker til tider opp i Haugerud Borettslag. Det kan eksempelvis være for salg av tjenester som billigere strøm, boligalarmer, lodd til diverse idrettslag med mer.

Les mer »

Oppdatering fjernvarme

Omkoblingen av varmesentralene er snart klar fra Fortum sin side. I slutten av januar, store deler av februar, og muligens mars, vil det foregå arbeider i sentralene/blokkene i vårt borettslag.

Les mer »