Nyheter

Gammel inngangsdør, ikke brannsikret.

Behov for ny dør?

Det er fortsatt flere leiligheter som har de gamle ytterdørene inn i leiligheten fra borettslaget var nytt. Disse dørene tilfredsstiller ikke nåværende krav til brannforskriften om borettslaget hadde blitt bygget i dag, og det anbefales at den enkelte beboere med gammel dør vurderer bytte av sin ytterdør.

Les mer »
Radiator

Varmen stenges etter pinse

Som vanlig vil varmen i radiatorene stenges av for sommeren, og dette gjør vi etter pinse. Er det behov for ekstra varme i leilighetene i sommersesongen må man bruke elektriske varmeovner.

Les mer »

Generalforsamling 2021

Grunnet begrensninger i fysiske samlinger ifb. covid-19-pandemi, vil ordinær generalforsamling gjennomføres som digitalt årsmøte via Vibbo (som i fjor).

Les mer »

Ingen flagging 1. mai

Det blir ingen flagging 1. mai da vår flaggstang er i så dårlig befatning at den må skiftes ut. Den står ikke helt stabilt lenger og dette må vi gjøre noe med.

Les mer »

Dugnad 20. – 22. april

Vi inviterer til dugnad på borettslaget område. Dugnaden foregår over tre dager. På grunn av koronasituasjonen oppfordrer vi beboerne til å fordele seg ut over dagene samt vise godt smittevernhensyn til andre medboere.

Les mer »

Kontainerdager – store kostnader

Kostnadene forbundet med månedlige kontainerdager har økt betydelig de siste årene. Samtidig ser vi at det genereres ekstremt mye søppel generelt i borettslaget og at det foretas en god del feilaktig eller manglende sortering av søppelet som kastes.

Les mer »

TV og bredbånd i borettslaget

Nåværende avtale med Telenor som leverandør av bredbånd og TV signaler utløper juni 2021. Dagens kobbernett begynner å bli utdatert og vi ser at det blir større krav til hastighet på bredbånd som følge av mer streaming på nettet.

Les mer »

Fyringskostnadene går oppover

Gammel varmestyring fungerer ikke på det nye anlegget etter overgang til fjernvarme, og dette innebærer varmere rør og radiatorer som igjen gir varmere leiligheter.

Les mer »

Telefon-henvendelser

Vi har innført fast telefontid på vaktmestertjenesten. Dette for at arbeidsdagen skal bli litt lettere å planlegge for vår vaktmester.

Les mer »

Varsel om generalforsamling

Ordinær generalforsamling planlegges avholdt 26. mai 2021. Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende innen 15. mars 2021.

Les mer »

Ingen befaring i leiligheter!

Vi ønsker ikke å utsette vår vaktmester for unødig smittefare og har besluttet at det ikke vil bli utført noen befaringer i leiligheter fra vaktmester eller vikarer inntil videre, med mindre vi har en akutt situasjon.

Les mer »

Dørselgere

Dørselgere dukker til tider opp i Haugerud Borettslag. Det kan eksempelvis være for salg av tjenester som billigere strøm, boligalarmer, lodd til diverse idrettslag med mer.

Les mer »

Oppdatering fjernvarme

Omkoblingen av varmesentralene er snart klar fra Fortum sin side. I slutten av januar, store deler av februar, og muligens mars, vil det foregå arbeider i sentralene/blokkene i vårt borettslag.

Les mer »